Přejít k obsahu


Odstraňování problémů v MSP pomocí zlepšování znalostního potenciálu z oblasti PI s využitím vzdělávacích metod

Citace:
KUDRNA, J., EDL, M. Odstraňování problémů v MSP pomocí zlepšování znalostního potenciálu z oblasti PI s využitím vzdělávacích metod. In Collaborative Engineering in the Innovation Cycle. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. s. 211-218. ISBN: 978-80-7372-938-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ELIMINATING PROBLEMS IN THE SMEs THROUGH IMPROVEMENT KNOWLEDGE POTENTIAL OF FIELD IE USING EDUCATIONAL METHODS
Rok vydání: 2012
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita v Liberci
Autoři: Ing. Jiří Kudrna , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek poukazuje na problematiku malých a středních podniků (MSP) a na problémy, které je nejvíce trápí. Zaměřuje se hlavně na oblast znalostí metod a přístupů průmyslového inženýrství a v rámci toho je zde navrženo možnost řešení těchto problémů pomocí určitých vzdělávacích metod s důrazem na manažerské hry.
Abstrakt EN: This paper points to problems of small and medium-sized enterprises (SMEs) and the issues that is most troubling. It focuses mainly on the area of ??knowledge of methods and approaches of industrial engineering and within that there is a possibility suggested solutions to these problems through specific educational methods with emphasis on management game.
Klíčová slova

Zpět

Patička