Přejít k obsahu


Innovative Concepts for Hot Stamping Process

Citace:
JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B., KUČEROVÁ, L., ZEMKO, M. Innovative Concepts for Hot Stamping Process. Scientific reports : journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 42-45. ISSN: 1437-7624
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovative Concepts for Hot Stamping Process
Rok vydání: 2012
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Michal Zemko
Abstrakt CZ: Metoda hot stamping je většinou využívána zejména na díly karosérií aut. Tato technologie umožňuje tvářet díly o vysoké pevnosti a díky deformaci za tepla a rychlému ochlazení jsou získávány tvarové díly s martenziticku strukturou a vysokými hodnotami meze kluzu a pevnosti. Článek představuje novou aplikaci procesu hot stamping společně s využitím Q-P procesu (quenching and partitioning) na nízkolegovaných vysokopevných ocelích. Tímto postupem lze řízeným vývojem struktury dosáhnout meze pevnosti přesahující 2000MPa s tažností přes 10%. V experimentu byla použita legovací koncepce s 0,43% C a s podílem manganu od 0,59 - 1,17 % a křemíku 2 -2,6 %. Pro zjištění parametrů procesu hot stamping byla pro vybrané varianty chemického složení a tloušťky plechových polotovarů provedena FEM analýza. Na základě výsledků byl proces experimentálně odzkoušen pomocí materiálově-technologického modelování na termomechanickém simulátoru. Cílem experimentu bylo zejména odzkoušet spojení postupů hot stamping a Q-P procesu pro aplikaci na UHS ocelích. Zároveň byly zjištěny technologické parametry, při kterých ze provést úspěšnou aplikaci procesu experimentálně ověřeny finální mechanické hodnoty, kterých lze touto metodou zpracování dosáhnout.
Abstrakt EN: Hot stamping is typically used for manufacturing car body parts. Thanks to hot deformation and rapid cooling, shaped parts with martensite microstructure and high yield and ultimate strengths are obtained. This paper provides an introduction to a new hot stamping process used together with the Q-P process for processing of high strength low alloy steels. By this procedure and by controlling the microstructure development, high strength exceeding 2000 MPa and elongation over 10% can be achieved. A steel containing 0.43% C, 0.59 - 1.17. % manganese and 2 - 2.6 % silicon was used for this experiment. FEM analysis was carried out to find hot stamping parameters for selected chemical compositions and sheet thicknesses. The results formed a basis of experimental work. The work consisted in material-technological modeling using a thermomechanical simulator. The primary goal of the experiment was to test the combination of hot stamping and Q-P processes for chosen UHS steels. The experiment provided values of parameters required for successful application and showed the resulting values of mechanical properties achievable by this method.
Klíčová slova

Zpět

Patička