Přejít k obsahu


Austria-Hungary and the Ottoman Counterrevolution of April 1909

Citace:
KODET, R. Austria-Hungary and the Ottoman Counterrevolution of April 1909. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. Neuveden, č. 1, s. 58-64. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Austria-Hungary and the Ottoman Counterrevolution of April 1909
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: V dubnu roku 1909 došlo k zásadnímu pokusu sultána Abdülhamida zvrátit výsledky mladoturecké revoluce. Tyto události ohrozily zájmy Rakouska-Uherska v Osmanské říši. Vídeň proto velmi důkladně sledovala situaci v Istanbulu. Rozhodla se však k politice nezasahování do vnitřních záležitostí Turecka protože rakousko-uherský ministr zahraničí Alois Lexa von Aehrenthal nechtěl ohrozit dobré vztahy Rakouska-Uherska a Osmanské říše. Tento opatrný postoj společně s výsledky předchozí politiky Vídně vůči Istanbulu vyústil v období výjimečně dobrých vztahů obou států, jež trvalo až do roku 1911.
Abstrakt EN: There was a major attempt of the Sultan Abdülhamid II to reverse the outcome of the Young Turk revolution in April 1909. During this period the interests of Austria-Hungary in the Ottoman Empire were endangered. Vienna therefore observed the situation in Istanbul very closely. However it decided to maintain the policy of nonintervention because the Austro-Hungarian Foreign Minister Alois Lexa Von Aehrenthal did not want to harm the good relations which Austria-Hungary had with the Ottoman government. This cautious attitude together with previous results of the policy of Vienna towards Istanbul resulted in a period of exceptionally good mutual relations of both states which lasted until 1911.
Klíčová slova

Zpět

Patička