Přejít k obsahu


On British View of the Issue of Collective Security in the 1920's

Citace:
KODET, R. On British View of the Issue of Collective Security in the 1920's. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 131-143. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On British View of the Issue of Collective Security in the 1920's
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Po skončení první světové války a jejím uzavření na mírové konferenci v Paříži se Británie snažila definovat svůj pohled na otázku kolektivní bezpečnosti. Britští politici si byli vědomi slabin Varsailleského mírového systému a snažili se posílit britskou bezpečnost. Britští představitelé však nebyli jednotní v názoru na to jak vytvořit nový systém mezinárodních vztahů, jenž by zajistil britské postavení a mír v Evropě. Řada britských politiků nebyla ochotná vázat Británii v jakékoli alianci či garanci existence nových nástupnických států v Evropě (Československa a Polska). Výsledkem bouřlivých debat britské vlády a dlouhodobé diplomacie byla Locarnská konference jejíž výsledek měl v očích Británie zajistit mír v Evropě. Británie se pak v letech 1925-1929 z evropské politiky do značné míry stáhla.
Abstrakt EN: Following the end of the World War I and Paris Peace Conference Britain tried to define its view on the question of collective security. The British politicians were aware of the problems of the Versailles system and were keen to strengthen British security. However the London's representatives were not united in an opinion how to establish new system of international relations which would secure British position and enable peace development in Europe. A lot of British politicians were not willing to commit Britain to some sort of alliance or guarantee the existence of new (successor) states in Europe (such as Czechoslovakia or Poland). The result of heated debates in the government and of British diplomacy was the Locarno treaty which in the eyes of London should secure peace in Europe. As a consequence Britain partially withdrew from European policy in the period 1925-1929.
Klíčová slova

Zpět

Patička