Přejít k obsahu


Kuličkový tobogán

Citace:
MACH, P., KROTKÝ, J., HÁNA, L. Kuličkový tobogán. Prague, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Roller coaster for ball
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. , Mgr. Jan Krotký , Luboš Hána
Abstrakt CZ: Předmětem užitného vzoru je technické řešení kuličkového tobogánu. Jedná se o specifickou hru pro rozvoj technického myšlení, tvořivosti nebo prostorové představivosti. Navrženým řešením dosahujeme maximální modifikovatelnosti a univerzálnosti při stavbě. Zvolenou konstrukcí umožňujeme přidávání a vývoj dalších typů spojovacích bloků např. výhybka, propadlo, rotační části atd. Kuličkový tobogán, se sestává ze základní desky, distančních dílů, spojovacích bloků a spojovacích trubic.
Abstrakt EN: The subject of patent is a technical solution of roller coaster for ball. This is a game for the development of specific technical thinking, creativity or 3D imagination. The proposed solution to achieve maximum versatility and modifiability during construction. The selected structure allows the use and development of other types of connecting blocks. For example, blocks of the type: track switch, traps or rotating parts. Roller coaster for the ball consists of a base board of wood, spacers parts, connecting blocks and connecting tubes.
Klíčová slova

Zpět

Patička