Přejít k obsahu


Mariánský kult v kázáních Ondřeje Františka Jakuba de Waldt

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Mariánský kult v kázáních Ondřeje Františka Jakuba de Waldt. In Genius loci českého jihozápadu VI : sborník z konference konané 21. a 22. října 2009 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích [i.e. ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni]. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2010. s. 51-63. ISBN: 978-80-86944-36-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá utvářením kultu Panny Marie v textech jihozápadočeského barokního kazatele O. F. J. de Waldt. Četnými příklady a úryvky je dokumentováno formování obrazu této světice. Zároveň jsou analyzovány jazykové i mimojazykové prostředky, které autor k tomuto účelu používá. Cílem příspěvku je mimo jiné dokázat, jak hluboce byla mariánská úcta zakořeněna a jak v podstatě archetypální potřeba bohyně panny a matky nadále funguje.
Klíčová slova

Zpět

Patička