Přejít k obsahu


Rakousko-Uhersko a Východní krize 1875-1878

Citace:
KODET, R. Rakousko-Uhersko a Východní krize 1875-1878. Historický obzor, 2013, roč. 24, č. 1/2, s. 2-9. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Austria-Hungary and the Eastern Crisis 1875-1878
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Velká východní krize z let 1875-1878 znamenala ohrožení postavení Rakouska-Uherska ve sféře Východní otázky. Povstání na Balkáně a hrozba vypuknutí osmansko-ruské války představovaly potenciální nebezpečí pro zájmy habsburské monarchie. Vídeň se proto pokusila o dohodu s Petrohradem o budoucím uspořádání balkánských záležitostí. Po porážce Osmanské říše v konfliktu z let 1877-1878 bylo zřejmé, že Rusko nehodlá některé ze svých předchozích závazků dodržet. Mír ze San Stefana pak v podstatě nastoloval ruskou dominanci na Balkáně. S touto situací se však habsburská monarchie nehodlala smířit a ve spolupráci s Velkou Británií dokázala revidovat podmínky sanstefanské smlouvy na Berlínském kongresu v létě 1878. V důsledku těchto jednání dosáhla habsburská monarchie opětovné rovnováhy sil na Balkáně a získala právo okupovat osmanské provinicie Bosnu a Hercegovinu, které roku 1908 anektovala.
Abstrakt EN: The Great Eastern Crisis (1875-1878) endangered the position of Austria-Hungary in the area of the Eastern Question. The revolts on the Balkans and the possibility of the Russo-Ottoman war represented a possible menace for the interests of the Habsburg Monarchy. Vienna therefore tried to reach a settlement with St.Petersburg concerning the future arrangement of the Balkan affairs. However after the defeat of the Ottoman Empire during the war of 1877-1878, it was evident, that Russia was not going to keep some of its promises. The Peace of San Stefano essentially established Russian dominance on the Balkans. This situation was unacceptable for the Habsburg Monarchy. In cooperation with London Vienna managed to achieve revision of the Sa Stefano treaty during the Berlin Congress in summer of 1878. Austria-Hungary succeeded in recreating the balance of power on the Balkans as a result of these negotiations. It also gained the right to occupy the provinces of Bosnia and Herzegovina, which were annexed by Vienna in 1908.
Klíčová slova

Zpět

Patička