Přejít k obsahu


Poltava (1709)

Citace:
KODET, R. Poltava (1709). Historický obzor, 2013, roč. 24, č. 1/2, s. 39-43. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Poltava (1709)
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Po uzavření Vestfálského míru roku 1648 se Švédsko zařadilo mezi evropské mocnosti. Tuto pozici potvrdily i konflikty následujících desetiletí. Roku 1700 se však proti této severské zemi vytvořila silná koalice Ruska, Saska, Polska a Dánska. Mladičký švédský král Karel XII. však dokázal své nepřátele postupně porazit. Po vítězství nad Dánskem, Polskem a Saskem se rozhodl zasáhnout proti svému nejsilnějšímu nepříteli - ruskému carovi Petru I., jehož vojska plenila a okupovala části švédského Pobaltí. Tažení proti Rusku se však nevyvíjelo podle očekávání a švédský panovník musel se svým vojskem přečkat krutou zimu let 1708/09 v poli. Jeho naděje na vítězství byly nakonec zmařeny v bitvě u Poltavy po níž musela švédská armáda kapitulovat. Sám Karel XII. se však spasil útěkem na území Osmanské říše.
Abstrakt EN: Sweden became one of the European Great Powers after the Peace of Westphalia (1648). This position was confirmed during the conflicts of the second half of the 17th century. However in the year 1700 a huge coalition of Russia, Saxony, Poland and Danemark threatened to destroy Sweden. But its young king Charles XII. managed to defeat his opponents. After the victories over Danemark, Poland and Saxony he turned against his most dangerous foe - Russian Czar Peter I, whose armies plundered and occupied parts of Swedish Baltic provinces. The campaign against Russia was however not successful according to the expectations and the Swedish army had to endure rough Russian winter of 1708/09. The hopes for Charles victory were eventually destroyed in the battle of Poltava after which the Swedish army had to surrender. Charles XII alone had to seek refuge on the territory of the Ottoman Empire.
Klíčová slova

Zpět

Patička