Přejít k obsahu


Influences of an Overhead Power Line on Buried Linear Equipment

Citace:
ŠROUBOVÁ, L., HAMAR, R., KROPÍK, P. Influences of an Overhead Power Line on Buried Linear Equipment. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts IV.. Praha : BEN - technická literatura, 2012, s. 46-56. ISBN: 978-80-7300-461-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influences of an Overhead Power Line on Buried Linear Equipment
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: BEN - technická literatura
Autoři: Ing. Lenka Šroubová , Ing. Roman Hamar Ph.D. , Ing. Petr Kropík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na vliv nadzemního vedení na lineární zařízení (kabely, potrubí). Cílem bylo analyzovat objemové ztráty v lineárním zařízení jako funkce vzdálenosti od nadzemního vedení. Výpočty byly provedeny numericky simulačním softwarem založením na metodě konečných prvků.
Abstrakt EN: This work focused on the influence of an overhead power line on buried linear equipment (cable, pipeline). Its aim was to analyze the volumetric losses in buried linear equipment as a function of the distance from an overhead power line. The computations were performed numerically by simulation software based on the finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička