Přejít k obsahu


Software pro škálování segmentovaných modelů člověka

Citace:
ČECHOVÁ, H., HYNČÍK, L. Software pro škálování segmentovaných modelů člověka. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for scaling segmented human modelsSoftware pro škálování segmentovaných modelů člověka
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Software škáluje na základě antropometrické databáze referenční model lidského těla založený na otevřeném stromu tuhých těles. Tuhá tělesa jsou seskupena do antropometrických segmentů. Na základě daného věku a výšky je určen percentil, který dále určuje rozložení výšky mezi jednotlivé segmenty a jejich šířku (resp. obvod). Percentil také určuje hmotnost jednotlivých segmentů. Momenty setrvačnosti se počítají automaticky na základě změny objemu jednotlivých segmentů. Věk také ovlivňuje ohebnost výsledného modelu. Software je vytvořen ve skriptovacím jazyku Python. Součástí software není referenční model.
Abstrakt EN: Based on anthropometrical database, the software scales the reference human body model based on open tree rigid body system. The rigid bodies are collected into anthropometrical segments. Based on input age and height, the percentile is determined. The percentile determines the total height distribution among particular segments and their width (or circumference). Moments of inertia are computed based on volume change of particular segments. The age also influences the flexibility of the scaled model. The software is developed using Python scripting language. The reference model is not a part of the software.
Klíčová slova

Zpět

Patička