Přejít k obsahu


Memory-efficient reference calculation of light propagation using the convolution method

Citace:
LOBAZ, P. Memory-efficient reference calculation of light propagation using the convolution method. The Optical Society, 2013, roč. 21, č. 3, s. 2795-2806. ISSN: 1094-4087
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Memory-efficient reference calculation of light propagation using the convolution method
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Petr Lobaz
Abstrakt CZ: Ve výpočetní Fourierově optice, počítačem generované holografii apod. je základní úlohou výpočet propagace světla mezi rovnoběžnými rovinami. Korektní diskretizace výpočtu v mimoosovém řešení vede k velkým výpočetním nárokům, protože je třeba zabránit aliasingu. Navrhovaná metoda redukuje paměťové nároky cca stonásobně. Princip metody je založen na pozorování, že existuje úzká souvislost mezi procesem rekonstrukce (opak vzorkování) a prefiltraci konvolučního jádra.
Abstrakt EN: In computational Fourier optics, computer generated holography, etc., coherent light propagation calculation between parallel planes is the essential task. A proper calculation discretization in the off-axis case leads to big memory demands in order to avoid aliasing errors. The proposed method typically cuts down the memory demands one hundred times. The principle of the method is based on the observation that there is a close correspondence between the reconstruction process (opposite of the sampling process) and prefiltering of the convolution kernel.
Klíčová slova

Zpět

Patička