Přejít k obsahu


Způsob výroby plechového ocelového výtisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., RONEŠOVÁ, A., JENÍČEK, Š. Způsob výroby plechového ocelového výtisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi. Bubeneč, Praha 6, Česká republika, 2018.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production metohod of a steel sheet pressed part with locally modified properties
Rok vydání: 2018
Místo konání: Bubeneč, Praha 6, Česká republika
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Při první variantě provádění způsobu výroby plechového ocelového výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi je polotovar z ocelového plechu v prvním kroku výroby v zařízení pro ohřev ohřátý na teplotu austenitu materiálu, ze kterého je polotovar vyroben, v dalším kroku je polotovar z ocelového plechu v nástroji pro hluboké tažení přepracován deformací na finální výtažek a v dalším kroku je finální výtažek v nástroji pro hluboké tažení ochlazen. Při druhé variantě provádění způsobu výroby plechového ocelového výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi je v prvním kroku výroby polotovar z ocelového plechu v nástroji pro hluboké tažení přepracován deformací na finální výtažek, v druhém kroku je finální výtažek ohřátý v zařízení pro ohřev, přičemž finální výtažek je ohřátý na teplotu austenitu materiálu, ze kterého je finální výtažek vyroben, a v dalším kroku je finální výtažek v nástroji pro hluboké tažení ochlazen. Při provádění obou variant způsobu výroby plechového ocelového výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi jsou v procesu ochlazování různé části finálního výtažku ochlazeny na různou teplotu a/nebo různou rychlostí, v dalším kroku je finální výtažek uložen do temperovacího zařízení, kde je provedena stabilizace zbytkového austenitu difusním přerozdělením uhlíku v materiálu, ze kterého je finální výtažek vyroben, a po ukončení stabilizace je finální výtažek vyjmut z temperovacího zařízení a volně vychlazen na vzduchu na teplotu okolí.
Abstrakt EN: According to the first method of production of a steel sheet pressed part with locally modified properties, the steel sheet blank is first heated in a device for heating to the austenitic temperature of the material. Next, the steel sheet blank is converted in a tool for deep drawing and deformed into a final drawn part. Subsequently, the final drawn part is cooled inside the tool for deep drawing. In the second method of production of a steel sheet pressed part with locally modified properties, the steel sheet is first cold deformed in the tool for deep drawing into the shape of a final drawn part. This part is subseqently heated in a heating device to the austenitic temperature of the material and finally cooled inside the tool for deep drawing. In both above described processing methods of production of a steel sheet pressed part with locally modified properties, various locations of the final drawn part are cooled to various temperatures and/or at various rates during the cooling process. Thereafter, the drawn part is placed in an annealing device, where retained austenite stabilization occurs by diffusion-based carbon partitioning within the material from which the drawn part is made. After stabilization, the final drawn part is removed from the annealing device and air cooled to ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička