Přejít k obsahu


THE RESEARCH OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. THE RESEARCH OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC. Acta academica karviniensia, 2012, roč. Neuveden, č. 4, s. 48-59. ISSN: 1212-415X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE RESEARCH OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek obsahuje aktuální vědecké poznatky z problematiky ekologického zdanění v České republice. Je zaměřen na analýzu vlivu dopadu ekologického zdanění na domácnosti v České republice a na zjištění informovanosti českých domácností v oblasti ekologického zdanění. V článku jsou analyzována důležitá zjištění plynoucí z provedeného průzkumu u celkem 102 domácností a formulována doporučení pro státní orgány v budoucích etapách probíhající ekologické daňové reformy.
Abstrakt EN: The article contains actual scientific knowledge in environmental taxing in the Czech Republic. It is focused on the influence of environmental taxing impact analysis on households in the Czech Republic and on detection of Czech households' awareness in the environmental taxing area. In the article important discoveries arising from the research by 102 households are analysed. Recommendation for the state authorities is stated for the future stages of the ongoing ecological tax reform.
Klíčová slova

Zpět

Patička