Přejít k obsahu


Multifunkční naběračka se samootvíracím přidržovačem

Citace:
ŠIMLOVÁ, M., KROTÁK, S., EDL, M. Multifunkční naběračka se samootvíracím přidržovačem. Prague, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A multifunctional ladle with a self-openable retainer
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Martina Šimlová , Ing. Stanislav Kroták , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Multifunkční naběračka rozšiřuje možnosti využití standardních naběraček, které jsou zaměřeny pouze na jeden účel. Díky nosné rukojeti opatřené na jednom konci nabírací částí s obvodovým ozubením a na druhé straně osazené dvěma žebry s dírou, která je pomocí čepu spojena s horní otočnou rukojetí, je umožněno přidržovat nabíranou pochutinu (knedlík, těstoviny apod.) v požadované transportní poloze. Obvodové ozubení je vhodné především k nabírání dlouhých těstovin (špagety, makarony, linguine apod.), při kterém dochází k jejich zaseknutí o zuby a tedy nedochází k jejich samovolnému úniku. Díky samootvírání otočné rukojeti lze snadno a bez odporu vyjmout pochutinu.
Abstrakt EN: A multifunctional ladle enriches a possibility of using standard ladles that are specialized only in one purpose. Thanks to a carrying handle which is provided with a scooping part with a perimeter toothing at one side and which is provided with two ribs with a hole that is connected by a pin with an upper swivel handle at other side it is possible to hold ladled food (dumpling, pasta etc.) in a required transport position. The perimeter toothing is suitable primarily for scooping of long pasta (spaghetti, macaroni, linguine etc.). Long pasta get stuck by teeth, which means that their spontaneous leakage doesn´t come about. Thanks to a self-opening of the swivel handle it is possible to take out food easily and without any resistance.
Klíčová slova

Zpět

Patička