Přejít k obsahu


Opotřebení oceli 42CrMo4 po laserovém povrchovém kalení

Citace:
KLUFOVÁ, P., KŘÍŽ, A., NĚMEČEK, S., FIEDLER, L. Opotřebení oceli 42CrMo4 po laserovém povrchovém kalení. In Využití laserů v průmyslu. Brno: Tribun EU, 2013. s. 105-108. ISBN: 978-80-263-0359-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wear of the 42CrMo4 steel after laser surface hardening
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Stanislav Němeček Ph.D. , Bc. Lukáš Fiedler
Abstrakt CZ: Proces laserového povrchového kalení je neodvratně spojen s vytvářením znovu překalených oblastí při kalení komplexního povrchu výrobků. Tomuto nežádoucímu ?efektu? nelze nijak zabránit, ale je možné potlačit jeho nežádoucí vlastnosti až na samotné minimum. Na téma opotřebení laserem povrchově kalených ocelí v oblasti překryvů byla v minulých letech publikována celá řada studií s často nejednoznačným závěrem. Cílem tohoto příspěvku je porovnat rozdíly v opotřebení mezi zakalenou oblastí stopy a tzv. ?překryvem? (místo, kde se překrývají 2 rovnoběžné zakalené stopy) u oceli 42CrMo4.
Abstrakt EN: This article is focused on wear evaluation of the 42CrMo4 steel treated by laser surface hardening. A PIN-on-DISK test was took for wear causing. The research observes differences between wear in a hardened area and an overlapped area. This article shows on problems with evaluation of results of PIN-on-DISK test and it is indicative of ambigous results.
Klíčová slova

Zpět

Patička