Přejít k obsahu


Plzeňský pohár záchranářů jako alternativní forma výuky

Citace:
PFEFFEROVÁ, E., PISTULKOVÁ, A., REICHERTOVÁ, S., BRZOŇ, O. Plzeňský pohár záchranářů jako alternativní forma výuky. In Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IV. - Spojujeme vzdělávání a praxi-. 2013. ISBN: 978-80-261-0248-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Eva Pfefferová , PhDr. Alena Pistulková , Mgr. Stanislava Reichertová , Ondřej Brzoň
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje s možnostmi alternativní výuky u studijního oboru Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, kde se vzdělávání v tomto oboru realizuje již několik let. Problematika vzdělávání ve studijním oboru Zdravotnický záchranář je vázána především na přípravu studentů řešit akutní stavy, se kterými se během svých odborných praxí setkají jen zřídka. Pouze opakovaným nácvikem prostřednictvím modelových situací můžeme studentům zajistit dostatečnou přípravu na jejich budoucí profesi.
Klíčová slova

Zpět

Patička