Přejít k obsahu


Stojan s pohyblivým samosvorným přidržovačem určený ke zpracování dřevěných polotovarů

Citace:
ŠIMLOVÁ, M., KROTÁK, S., KROTÁK, T., EDL, M. Stojan s pohyblivým samosvorným přidržovačem určený ke zpracování dřevěných polotovarů. Prague, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A stand with a sliding self-locking retainer for processing of wooden blanks
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Martina Šimlová , Ing. Stanislav Kroták , Ing. Tomáš Kroták , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Stojan umožňuje zasunutí a následné samosvorné držení a upevnění dřevěných polotovarů v požadované výšce nastavené v předem definovaném rozmezí a to v horizontálním směru pomocí otvorů, které jsou předvrtané na stojině. Díky tuhé konstrukci rámu stojanu složeného ze dvou základen a přivařené dolní výztuhy, ke které jsou kolmo upevněny pomocí šroubů a matic stojiny a příčné horní výztuhy, a díky pohyblivému samosvornému přidržovači je zajištěno přesné a pevné držení polotvaru. Za účelem zvýšení tuhosti jsou stojiny vybaveny výztuhami, které zajišťují stabilitu v podélném směru.
Abstrakt EN: The stand allows the insertion and self-locking holding and fasting of wooden blanks at a required height. The required height can be set in a predefined range in the horizontal direction thanks holes that are drilled on the web. Thanks a solid frame construction of the stand that is composed of two bases and welded bottom reinforcement to which webs and transverse upper reinforcements are perpendicularly fixed with a help of bolts and nuts and thanks to the sliding self-locking retainer the exact and solid holding of the blank is ensured. In order to increase the stiffness webs are equipped with reinforcements which provide stability in the longitudinal direction.
Klíčová slova

Zpět

Patička