Přejít k obsahu


Přípravek pro zatloukání závitových tyčí

Citace:
ŠIMLOVÁ, M., KROTÁK, S., EDL, M., HAKEN, J. Přípravek pro zatloukání závitových tyčí. Prague, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A jig for driving of threaded bars
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Martina Šimlová , Ing. Stanislav Kroták , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D. , Jakub Haken
Abstrakt CZ: Přípravek tvoří opěrná matice opatřená závitem. Na opěrné matici je přivařená nosná část tvořená ocelovou trubkou. Z druhé strany nosné části je navařena dosedací matice. Nosná část je opatřena na vnějším povrchu deseti kruhovitými zápichy, které slouží k lepšímu držení celého přípravku a jeho snadnějšímu použití. Přípravek se pomocí opěrné matice natočí na závitovou tyč. Poté se může pomocí kladiva závitová tyč zatloukat do požadovaného místa. Díky kruhovitým zápichům je možné jak navržený přípravek, tak v něm natočenou a drženou závitovou tyč během použití pevně držet, aniž by došlo k poranění ruky o vrcholy závitů.
Abstrakt EN: The jig is made up of supporting nut which is equipped with a thread. On the supporting nut a bearing surface made up from steel pipe is welded. On the other side of the bearing surface a bearing nut is welded. The bearing surface is equipped with ten round recesses which serve to better hold of the whole jig and to its easier use. The jig is rolled with the help of a supporting nut on the threaded bar. Then the threaded bar can be driven with the hammer into required point. Thanks round recesses it is possible to fast hold both designed jig and in it rolled and held threaded bar during the use without injuring the hand of threads´ peaks.
Klíčová slova

Zpět

Patička