Přejít k obsahu


Treasury management jako strategický partner zvyšování výkonnosti podniku

Citace:
KRECHOVSKÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Treasury management jako strategický partner zvyšování výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : zborník vedeckých prác. Bratislava: EKONÓM, 2013. s. 283-289. ISBN: 978-80-225-3636-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Treasury management as a strategic partner of corporate performance management
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: EKONÓM
Autoři: Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na podnikový treasury management a jeho roli v oblasti podnikového řízení a rozhodování. Je zde diskutováno definiční vymezení treasury managementu v organizacích a iniciativy treasury managementu s ohledem na měnící se globální prostředí na základě komparativní analýzy jednotlivých přístupů k treasury managementu v mezinárodním kontextu. Provedená analýza ukázala, že podnikový treasury management již není chápán pouze jako servisní funkce v podnicích, ale je stále více zapojován do strategického rozhodování, například v případech souvisejících s akvizicemi, změnou velikosti podniku, kapitálové struktury a problematiky celkové podnikové strategie za účelem zvýšení podnikové výkonnosti.
Abstrakt EN: This paper focuses on corporate treasury management and its role in corporate management and decision-making. Definition of treasury management in organizations and treasury's initiatives with regard to the changing global environment are discussed based on comparative analysis of individual approaches to treasury management in an international context. The conducted analysis showed that corporate treasury management is not already been understood only as a service function in enterprises, it is becoming more involved in strategic decision-making, such as actions associated with acquisitions, change of company size, capital structure, and issues relating to the overall business strategy in order to improve corporate performance.
Klíčová slova

Zpět

Patička