Přejít k obsahu


PROBLEMATIKA PŘENOSU DAŇOVÉ POVINNOSTI V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ČESKÉ REPUBLICE

Citace:
LUKEŠ, J., DVOŘÁKOVÁ, L. PROBLEMATIKA PŘENOSU DAŇOVÉ POVINNOSTI V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ČESKÉ REPUBLICE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava: EKONÓM, 2013. s. 328-332. ISBN: 978-80-225-3636-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE PROBLEM OF TRANSFER TAX OBLIGATION OF VALUE ADDED TAX IN THE CZECH REPUBLIC
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: EKONÓM
Autoři: Ing. Jan Lukeš , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Cílem výzkumné studie byla analýza současné situace v oblasti přenosu daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty a identifikace nejdůležitějších změn, které zasáhly ekonomické subjekty, které svými ekonomickými činnostmi spadají do kategorií CZ-NACE 41-43 a identifikace problémových případů. První kapitola je zaměřena na analýzu teoretického rámce a změn v oblasti přenosu daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb. v České republice, V následujících kapitolách jsou prezentována data a výsledky výzkumu v této oblasti se specifickým zaměřením na časové vymezení změn a klasifikaci prací.
Abstrakt EN: Objective of research study was analyze the current situation in the transfer tax obligation due to of value added tax and the identification of the most important changes that have exerted influence to economic subjects, whose economic activities are included in categories CZ-NACE 41-43 and identification of problem cases. The first chapter focuses on the analysis of the theoretical framework and changes in the transfer tax obligation due to of value added tax in the Czech Republic, the Law VAT No. 235/2004 Coll. In following chapters are presented data and research results in this area with a specific focus on definition in time changes and classification work.
Klíčová slova

Zpět

Patička