Přejít k obsahu


INFLUENCE OF FDI FLOWS ON THE COMPETITIVENESS OF THE CZECH REPUBLIC .

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. INFLUENCE OF FDI FLOWS ON THE COMPETITIVENESS OF THE CZECH REPUBLIC .. Plzeň : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2013.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INFLUENCE OF FDI FLOWS ON THE COMPETITIVENESS OF THE CZECH REPUBLIC .
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KFU, FEK, ZČU v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt EN: Recenzentský posudek pro vědecký časopis ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA, článek analyzuje příliv přímých zahraničních investic do České republiky.
Klíčová slova

Zpět

Patička