Přejít k obsahu


PARTIAL DISCHARGES UNDER AC AND DC TEST CONDITIONS

Citace:
PIHERA, J., MRÁZ, P., HALLER, R. PARTIAL DISCHARGES UNDER AC AND DC TEST CONDITIONS. In Proceedings of the 14th international scientific conference Electric power and engineering 2013. Ostrava: VSB - Technical University, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: PARTIAL DISCHARGES UNDER AC AND DC TEST CONDITIONS
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University
Autoři: Ing. Josef Pihera Ph.D. , Ing. Petr Mráz , Prof. Ing. Rainer Haller Dr.
Abstrakt CZ: Výsledky měření Částečné výboje při střídavém a stejnosměrném napětí
Abstrakt EN: In the paper are discussed the adequate problems to estimate the partial discharge (PD) behaviour of typical PD arrangements under AC and DC conditions. The investigations were performed using typical PD test arrangements, corona, gliding and internal PD. For estimation of the PD behaviour the standardized parameter QIEC and derived quantities as repetition rate (N), PD current (I) recommended by IEC were measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička