Přejít k obsahu


Phase Transformation of Amorphous TiO2 Films to Anatase / Rutile Crystalline structure

Citace:
BRUNCKO, J., NETRVALOVÁ, M., MICHALKA, M., VINCZE, A. Phase Transformation of Amorphous TiO2 Films to Anatase / Rutile Crystalline structure. In Proceedings of International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. Žilina: University of Žilina, 2013. s. 149-152. ISBN: 978-80-554-0689-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Phase Transformation of Amorphous TiO2 Films to Anatase / Rutile Crystalline structure
Rok vydání: 2013
Místo konání: Žilina
Název zdroje: University of Žilina
Autoři: Ing. Jaroslav Bruncko PhD. , Ing. Marie Netrvalová Ph.D. , Ing. Miroslav Michalka , Ing. Andrej Vincze
Abstrakt CZ: Článek se zabývá tenkými vrstvami TiO2 připravenými pulzní laserovou depozicí (PLD). Vzhledem k depozičním podmínkám byla struktura vrstev amorfní, anatas, rutil nebo směs. Navrhujeme vylepšenou verzi PLD s depozicí na chlazených substrátech pod pokojovou teplotu. Fázové přeměny amorfního TiO2 na krystalický umožňují kontrolu fázového složení v závislosti na žíhacích parametrech a počáteční morfologii.
Abstrakt EN: The contribution deals with TiO2 films prepared by pulsed laser deposition (PLD). According to deposition conditions the structure can be amorphous, anatase, rutile or mixed. We propose an enhanced version of PLD with deposition on substrates cooled below room temperature. Phase transformation of amorphous TiO2 to crystalline permits controlling of phase composition in dependence on annealing process parameters and initial morphology.
Klíčová slova

Zpět

Patička