Přejít k obsahu


Nové vizuální komponenty v tvorbě a prezentaci výukových materiálů

Citace:
KROTKÝ, J. Nové vizuální komponenty v tvorbě a prezentaci výukových materiálů. In Trendy ve vzdělávání 2013. Informační technologie a technické vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Agentura Gevak, 2013. s. 240-245. ISBN: 978-80-86768-52-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New visual components in the creation and presentation of teaching materials
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Agentura Gevak
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Autor v článku popisuje a zdůvodňuje současné trendy v tvorbě studijních materiálů, zejména multimediálních učebnic. Zaměřuje se především na nové formy aparátu prezentace učiva v podobě 3D komponent. Současně autor nastiňuje jejich nové možnosti v oblasti motivace ve výuce nebo lepšího transferu a chápání učiva žáky. Závěr článku je věnován některým konkrétním aplikacím a jejich využití ve výuce.
Abstrakt EN: The author of the article gives a description and reasons of the current trends in creating study materials, especially multimedia textbooks. In particular, he focuses on the new forms of device for tutorial presentation in the form of 3D components. At the same time, the author outlines new opportunities in the area of motivation in education or a better transfer and understanding the study for the pupils. The final part of the article is dedicated to some of the specific applications and their use in teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička