Přejít k obsahu


Projekt Způsoby komunikace ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty a jeho dílčí výsledky zaměřené na spolupráci studentů technické výchovy a psychologie

Citace:
KOSÍKOVÁ, V., HOLEČEK, V., KROTKÝ, J. Projekt Způsoby komunikace ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty a jeho dílčí výsledky zaměřené na spolupráci studentů technické výchovy a psychologie. In Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha: České vysoké učení technické, 2013. s. 1-11. ISBN: 978-80-01-05287-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project of The communication styles within education and their psychological and didactic aspects - the continuous results focused on cooperation between technical education students and psychology students.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková Ph.D. , PhDr. Václav Holeček Ph.D. , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje projekt, který je zaměřen na analýzu komunikace ve výuce a její psychodidaktické aspekty (na základě kvalitativní analýzy videonahrávek vyučovacích hodin z výstupové praxe studentů technické výchovy a psychologie).
Abstrakt EN: The paper presents a project that is focused on the analysis of communication in teaching and her psycho aspects. The authors used qualitative analysis of videotaped lessons from the output practice for students of technical education and psychology.
Klíčová slova

Zpět

Patička