Přejít k obsahu


Tvorba a hodnocení videostudie

Citace:
KROTKÝ, J., MACH, P. Tvorba a hodnocení videostudie. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Video study, creation and evaluation
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Jan Krotký , PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá základní problematikou tvorby videozáznamů vyučovacích hodin na základních a středních školách. Naznačuje i některé aspekty hodnocení pořízených videostudií. Zdůrazňuje především problematiku sebereflexe v procesu evaluace. Videostudie vytvářené v rámci řešení projektu SGS č. SGS 2012 ? 074 přispívají k hlubšímu porozumění problematiky učebních procesů žáků a vyučovacích strategií učitelů.
Abstrakt EN: The article is dedicated to the fundamental problems of making video records of lessons at elementary, secondary and high schools. Even some aspects are suggested to evaluate the recorded video studies. Especially the issues of self-reflexion in the process of evaluation are highlighted. Video studies which are created within solving the project SGS No. SGS 2012 074 contribute to a better understanding the problems of learning processes of pupils and teaching strategies of teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička