Přejít k obsahu


Q-P process on the Steels with various Carbon and Chromium Contents

Citace:
JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L. Q-P process on the Steels with various Carbon and Chromium Contents. In PRICM 8. Hoboken: Wiley, 2013. s. 819-824. ISBN: 978-0-470-94309-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Q-P process on the Steels with various Carbon and Chromium Contents
Rok vydání: 2013
Místo konání: Waikoloa, Hawaii, USA
Název zdroje: Wiley
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Q-P proces představuje inovativní postup tepelného zpracování, který umožňuje získat mez pevnosti přes 2000 MPa s tažností přes 10%. Pro získání vhodné struktury je nutno použít vhodnou legovací strategii a vhodné parametry zpracování. Vliv uhlíku a chrómu na vývoj struktury a mechanické vlastnosti byl zkoumán na čtyřech experimentálních ocelích. Tyto oceli vedle uhlíku v rozsahu od 0.2 do 0.56% a chromu v rozsahu od 0,65 do 1.33% obsahovaly ještě mangan a křemík. Termomechanickým zpracováním s integrací Q-P procesu byly u těchto ocelí získány martenzitické struktury s velmi nízkým obsahem volného feritu kolem 1% a cca 10% zbytkového austenitu uloženého mezi martenzitickými jehlicemi. Nejvyšších hodnot pevnosti přesahující 2300 MPa s tažností přes 10% bylo dosaženo u oceli s obsahem uhlíku 0.56%. Při obsahu uhlíku 0.2% byla získána martenzitická struktura se zbytkovým austenitem a s vyšším podílem feritu. Hodnoty pevnosti dosahovaly 1000 MPa při tažnosti A5mm přes 30%.
Abstrakt EN: The Q-P process is an innovative process of heat treatment, which allows tensile strength above 2000 MPa with an elongation over 10% to be obtained. To achieve a suitable structure, appropriate alloying strategies and process parameters have to be used. The influence of carbon and chromium on the microstructure development and on mechanical properties was explored with four experimental steels. In addition to carbon levels in the range from 0.2 to 0.56% and chromium from 0.65 to 1.33%, these steels also contained manganese and silicon. Martensitic structures with a small fraction of ferrite and with retained austenite (RA) were achieved after thermomechanical treatment. The highest tensile strength of over 2300 MPa with an elongation above 10% was obtained in the steel with the carbon content of 0.56%. With a carbon content of 0.2% the martensite with higher ferrite fraction and RA was achieved. The tensile strength reached 1000 MPa with A5mm elongation above 30%.
Klíčová slova

Zpět

Patička