Přejít k obsahu


Projective geometry and duality for graphics, games and visualization

Citace:
SKALA, V. Projective geometry and duality for graphics, games and visualization. 2013.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Projective geometry and duality for graphics, games and visualization
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Prřednáška je neformálním úvodem do projektivni representace a homogenních souřadnic. je ukázáno, že řešení soustav lineárních rovnic je ekvivaletní zobecněnému vvektorovému součinu a jaký toto má vliv na základní geometrické úlohy.
Abstrakt EN: Informal introduction to projective space and homogeneous coordinates. It is shown that a solution of linear system of equations is equivalent to generalized cross product and how this influences basic geometrical algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička