Přejít k obsahu


Projective geometry and duality for graphics, games and visualization

Citace:
SKALA, V. Projective geometry and duality for graphics, games and visualization. In Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering. Athény: WSEAS, 2013. s. 24. ISBN: 978-1-61804-200-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Projective geometry and duality for graphics, games and visualization
Rok vydání: 2013
Místo konání: Athény
Název zdroje: WSEAS
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Tutorial je neformálním úvodem do projektivni representace a homogenních souřadnic. je ukázáno, že řešení soustav lineárních rovnic je ekvivaletní zobecněnému vvektorovému součinu a jaký toto má vliv na základní geometrické úlohy.
Abstrakt EN: Informal introduction to projective space and homogeneous coordinates. It is shown that a solution of linear system of equations is equivalent to generalized cross product and how this influences basic geometrical algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička