Přejít k obsahu


A New Torus Bounding for Line-Torus Intersection

Citace:
SKALA, V. A New Torus Bounding for Line-Torus Intersection. In Proceedings of the 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Enginnering. Athens: WSEAS, 2013. s. 225-230. ISBN: 978-1-61804-200-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A New Torus Bounding for Line-Torus Intersection
Rok vydání: 2013
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Je prezentováno nové obalové těleso pro výpočet průsečíku přímky a torusu.
Abstrakt EN: A new torus bounding volume for line-torus intersection is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička