Přejít k obsahu


Evropský region Dunaj-Vltava: Na cestě k Evropskému seskupení pro územní spolupráci

Citace:
KAŇKA, L., JEŽEK, J. Evropský region Dunaj-Vltava: Na cestě k Evropskému seskupení pro územní spolupráci. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 337-343. ISBN: 978-80-210-6257-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: European Region Danube-Vltava: on the way to a European Grouping for Territorial Cooperation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ing. Lukáš Kaňka , Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá iniciační a plánovací fází založení Evropského regionu Dunaj-Vltava, který se rozprostírá na území třech členských států Evropské unie: České republiky, Spolkové republiky Německo a Republiky Rakousko. Vychází nejenom ze studia dostupných dokumentů a právních předpisů, ale také z řízených rozhovorů s aktéry tohoto procesu. Poukazuje na časově a finančně náročnou cestu vedoucí k jeho založení. Tento proces je představen na základě rešerše strategických dokumentů Evropského regionu Dunaj-Vltava, právních předpisů Evropské unie a ostatních dokumentů Výboru regionů Evropské unie. Příspěvek poukazuje, že založení takového evropského regionu je dlouhodobý a finančně náročný proces, který si vyžádal velkou míru entuziazmu zúčastněných aktérů.
Abstrakt EN: The paper deals with the initiation and planning phase of establishing the European region Danube-Vltava, which borders the territories of three member states of the European Union: the Czech Republic, the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria. It is not only based on the study of available documents and legislation, but also on structured interviews with people involved in this process. It highlights the expensive and time-consuming path leading to the establishment of the region. This process is presented on the basis of research of strategic documents of the European Region Danube-Vltava, EU legislation and other documents of the Committee of the Regions of the European Union. This paper points out that the establishment of such a European Region is a long and costly process which requires a great degree of enthusiasm of the participating actors.
Klíčová slova

Zpět

Patička