Přejít k obsahu


Summation Problem Revisited - More Robost Computation

Citace:
SKALA, V. Summation Problem Revisited - More Robost Computation. In Recent Advances in Computer Science. Athény: WSEAS Press, 2013. s. 56-64. ISBN: 978-960-474-311-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Summation Problem Revisited - More Robost Computation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Athény
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Je prezentována nová metoda pro přesnější realizaci sumačního problému. Je uveden jak rekurzivní, tak i nerekurzivní algoritmus.
Abstrakt EN: A new method for summation problem with a higher precision is presented. Recursive and non-recursive algorithms are described.
Klíčová slova

Zpět

Patička