Přejít k obsahu


Fast interpolation and approximation of scattered multidimensional and dynamic data using radial basis functions

Citace:
SKALA, V. Fast interpolation and approximation of scattered multidimensional and dynamic data using radial basis functions. WSEAS Trransaction on Mathematics, 2013, roč. 12, č. 5, s. 501-511. ISSN: 1109-2769
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fast interpolation and approximation of scattered multidimensional and dynamic data using radial basis functions
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Radiální bázové funkce jsou převážně používány pro interpolaci neuspořádaných dat. Příspěek pojednává o aproximaci neuspořádaných dat založené na aplikaci radiálních bázových funkcí.
Abstrakt EN: Radial basis functions are mostly used for interpolation of scattered data. A new approach for scattered multidimesional data aproximation is presented based on radial basis functions.
Klíčová slova

Zpět

Patička