Přejít k obsahu


BS-Patch: Constrained Bezier Parametric Patch

Citace:
SKALA, V., ONDRAČKA, V. BS-Patch: Constrained Bezier Parametric Patch. WSEAS Transaction on Mathematics, 2013, roč. 12, č. 5, s. 598-607. ISSN: 1109-2769
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: BS-Patch: Constrained Bezier Parametric Patch
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Bc. Vít Ondračka
Abstrakt CZ: Je předložena modifikace Bezierova bi-kubického plátu s diagonálni a anti-diaginálními křivkami 3.stupně s exoperimentálními výsledky.
Abstrakt EN: A modified Bezier bi-cubic patch with a diagonal and antidiagonal curves of degree 3 is presented with experimental results.
Klíčová slova

Zpět

Patička