Přejít k obsahu


Metody potlačení negativních vlivů poruch napájení na pohon s asynchronním motorem

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J. Metody potlačení negativních vlivů poruch napájení na pohon s asynchronním motorem. In Elektrické pohony : XXXIII. konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-02-02457-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electric Drive with Voltage-Fed Inverter with Regard to Influence of Voltage Drop of the Energy Supply
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku odolnosti pohonu s nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým střídačem a asynchronním motorem vůči poklesům vstupního napájecího napětí. Uvažovány jsou zde především vhodné regulační zásahy umožňující jednak rychlý přechod zařízení z režimu pohon do režimu výběh (aby bylo udržováno napětí ve stejnosměrném meziobvodu) a dále algoritmy umožňující rychlé obnovení plného výkonu po obnovení napájení (letmý start). Dále jsou zde naznačeny úpravy silového schématu pohonu umožňující vyšší odolnost vůči poklesům vstupního napětí.
Abstrakt EN: This paper solves problematic of immunity from the voltage drop of the power supply of the electric drive with induction motor with Voltage-Fed inverter. There are reflected opportune control algorithms for the quickly to change of working regime from full load in regime ?drive? to ?no-load? regime (to achieve for approximately constant value of voltage in ca-pacitance in DC-link) and opportune control algorithms for quickly to return to original working regime after the regenera-tion of energy supply. There are also referenced the variants of adaptation of power circuits for to achieve a higher of immunity from the voltage drop of the power supply.
Klíčová slova

Zpět

Patička