Přejít k obsahu


Pohony s asynchronními motory a měniči kmitočtu z hlediska odolnosti proti krátkodobým poklesům napětí

Citace:
KŮS, V., PITTERMANN, M., FOŘT, J. Pohony s asynchronními motory a měniči kmitočtu z hlediska odolnosti proti krátkodobým poklesům napětí. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 231-236. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Drives with asynchronous motors and frequency converters in terms of resistance against voltage dips
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University of Ostrava
Autoři: Prof. Ing. Václav Kůs CSc. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Vliv přechodových poklesu napětí závisí jak na druhu zařízení tak i na velikosti poklesu napětí a doby jeho trvání. Vliv na pohon je obvykle malý, je-li motor přímo připojen k síti. V případě, že používáme frekvenční měnič, pak poklesy napájení mohou mít nebezpečný vliv - jak na vlastní pohon, tak i na funkci poháněného zařízení. V článku jsou popsány jednak možnosti regulačních zásahů, které umožňují rychlý přechod zařízení z režimu "pohon" do režimu "výběh" a algoritmy pro rychlý návrat do původního režimu (po obnovení napájení). Dále jsou zde také uvedeny možné úpravy silového schématu elektrického pohonu pro dosažení vyšší odolností proti poklesu vstupního napětí.
Abstrakt EN: Effect of transient voltage drop depends on activity powered devices as well as on the size of the voltage drop and on the time of its duration. The effect on motor is usually a small, when the motor is connected directly to the network. In the case, that we use the frequency converter for supplying purposes, than it is danger to the activity of the frequency converter and also powered machine. In the paper are described especially regulatory interventions, allowing both rapid transition device from "drive" to "run", as well as algorithms for fast recovery after restoring full power. There are also modifications of diagram of power drive with higher resistance against declines in input voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička