Přejít k obsahu


Testování tvořivých schopností pomocí Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení - TSD-Z

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Testování tvořivých schopností pomocí Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení - TSD-Z. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19-21. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing the creative skills through the Urban´s figural test of creative thinking - TSD-Z
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o testování neverbální tvořivosti u studentů studijního oboru technická výchova na Fakultě pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Výzkum byl proveden v rámci projektu SGS-2013-057 Motivace k tvořivosti v oboru technická výchova na VŠ.
Abstrakt EN: The paper deals with testing the nonverbal creativity in students of the study programme of Technical Education at the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Pilsen. The research has been conducted in terms of the project SGS-2013-057 Motivation to Creativity in Technical Education at Universities.
Klíčová slova

Zpět

Patička