Přejít k obsahu


Technická tvořivost jako jeden z cílů technické výchovy

Citace:
KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Technická tvořivost jako jeden z cílů technické výchovy. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 21-23. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical Creativity as One of the Aims of the Technical Education
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Jan Krotký , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o technické tvořivosti a její úrovni u studentů učitelství pro základní školy, obor technická výchova. V článku je část řešení výzkum realizovaného v rámci projektu SGS-2013-057 Motivace k tvořivosti v oboru technická výchova na VŠ, jehož cílem je zmapovat současný stav a zvýšit technickou tvořivost formou lepší motivace studentů VŠ.
Abstrakt EN: The paper deals with technical creativity and its level in students of the Elementary School Pedagogy, field Technical education. Part of the research realized in terms of the project SGS 2013-057is mentioned in this paper. Motivation towards creativity in the field of the technical education at the university aim of which is to map the current state and increase the technical creativity through better motivation of the university students.
Klíčová slova

Zpět

Patička