Přejít k obsahu


Držák mobilních elektronických zařízení

Citace:
ŠIMLOVÁ, M., KROTÁK, S., EDL, M. Držák mobilních elektronických zařízení. Praha, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A bracket of mobile electronic devices
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Martina Šimlová , Ing. Stanislav Kroták , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Po položení držáku na rovný podklad (stůl, postel apod.) se mobilní elektronické zařízení se zadní stranou upevnění k přísavce a spodní stranou položí do výsuvného ramene, přičemž se spodní přední hranou zahákne o zarážky, které zabraňují podkluzování zařízení. Pro nastavení požadované polohy mobilního zařízení je přísavka nasazena na otočném rameni spojeném se základem čepem a současně výsuvné rameno je posuvně uloženo v základu ve směru jeho osy. Po vysunutí výsuvného ramene do požadované vzdálenosti od základu se mobilní zařízení vloží do tohoto výsuvného ramene a díky prohnutí dojde k jeho mírnému překlopení. Tím zapadnou zuby do některého odpovídajícího páru otvorů na svrchní straně základu. Základ je opatřen na spodní straně pěti výztuhami a zároveň je výsuvné rameno opatřeno příčnou výztuhou nacházející se těsně před zarážkami.
Abstrakt EN: After placing of the bracket on a flat surface (table, bed etc.) a mobile electronic device is with its back side fastened to a suction cup and with its lower side placed into an extending arm, while the mobile electronic device is with its lower front edge hooked on stops that prevent from slipping of the device. For a setting of a desired position of the mobile device the suction cup is placed on a swivel arm which is connected with a base with a pin and the extending arm is slidingly placed in the base in the direction of its axis. After sliding of the extending arm into a desired distance from the base the mobile device is put into this extending arm and because of bent the extending arm is slightly overturned. Thanks that teeth fit into any matching pair of holes on the upper side of the base. The base is on the lower side equipped with five braces and the extending arm is equipped with a cross-brace placed closely before stoppers.
Klíčová slova

Zpět

Patička