Přejít k obsahu


Aplikace metodiky Six Sigma v praxi

Citace:
KUDRNA, J., KOSTELNÝ, V., EDL, M. Aplikace metodiky Six Sigma v praxi. In Průmyslové inženýrství 2013. Plzeň: Vydavatelství SmartMotion, 2013. s. 98 - 104. ISBN: 978-80-87539-54-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of Six Sigma methodology in practice
Rok vydání: 2013
Místo konání: Valtice
Název zdroje: Vydavatelství SmartMotion
Autoři: Ing. Jiří Kudrna , Ing. Vladimír Kostelný , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek zachycuje využití metodiky Six Sigma v praxi. V příspěvku je teoretický úvod do problematiky a v druhé části praktická aplikace popsaná formou případové studie.
Abstrakt EN: This paper shows the use of Six Sigma methodology in practice. The paper is a theoretical introduction to the topic and in the second part of the practical applications described in the form of case studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička