Přejít k obsahu


Po cestách kritického myšlení

Citace:
Paitlová, J. Po cestách kritického myšlení. SP319, Sedláčkova 19, Plzeň, 10.10.2013 - 10.10.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the roads of critical thought
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Na konferenci byla prezentována stěžejní témata, jimž se profesor Funda v průběhu svého badatelského působení v ČR i v zahraničí věnoval a která zásadně ovlivnila jeho intelektuální vývoj. Po ryze osobním ohlédnutí profesora Fundy na začátku konference následovaly příspěvky jeho bývalých i současných kolegů, které však nebyly tematicky limitovány pouze osobou a dílem Fundovým, nýbrž pojednány komplexně v rámci dané problematiky. Na konferenci vystoupili: prof. O. A. Funda, doc. H. Pavlincová, doc. N. Pelcová, doc. J. Špůr, prof. J. Šmajs, Mgr. J. Paitlová, prof. P. Čornej, doc. N. Demjančuk.
Abstrakt EN: Key philosophical issues that prof. Funda worked on during his academic career (in Czech republic but also abroad) were presented at this conference. Thus one of the main tasks of the conference was to show all aspects that shaped his intellectual development. After a highly personal looking back of prof. Funda the conference continued with contributions from his former and current colleagues. Their talks were not thematically limited only by the person and work of prof. Funda, but rather dealt with stated issue quite comprehensively. The conference presented these speakers: prof. O. A. Funda, doc. H. Pavlincová, doc. N. Pelcová, doc. J. Špůr, prof. J. Šmajs, Mgr. J. Paitlová, prof. P. Čornej, doc. N. Demjančuk.
Klíčová slova

Zpět

Patička