Přejít k obsahu


Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu

Citace:
KROTKÝ, J. Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu. Journal of Technology and Information Education, 2013, roč. 5, č. 2, s. 72-77. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problems of 3D media with respect to visual comfort
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Autor se v článku zabývá především problematikou projekce trojrozměrných materiálů a vybranými specifiky dnes využívaných 3D technologií. Tento specifický druh materiálů má již dnes využití při tvorbě výukových materiálů a pomůcek například ve formě komponent multimediálních učebnic, pracovních listů či didaktických filmů. Ovšem ne vždy se musí nutně jednat o materiály zprostředkovávající v mozku diváka ten správný a požadovaný prostorový vjem. V důsledku 3D boomu, který jsme zažívali v posledních letech, se objevují v médiích zprávy o možném negativním vlivu některých trojrozměrných projekcí na vizuální komfort nebo i lidský organismus. Autor článku konfrontoval některé tyto zprávy s novými zahraničními výzkumy, sumarizoval závěry a vyslovil několik doporučení pro tvorbu a projekci 3D materiálů.
Abstrakt EN: The author of the article deals primarily with issues of the projection of three-dimensional materials and the selected specifics of the currently most used technologies. Such a specific type of material has been already used while creating teaching materials and aids, for example as a component of multimedia textbooks, working sheets or didactic films. Though, not all necessarily are materials providing the right and desired spatial perception in the brain of the viewer. As a result of a 3D boom, which has been experienced recently, there is news in media about a possible negative effect of some three-dimensional projections to a visual comfort or even to a human organism. The author of the article confronted some of the news with new researches from abroad, summarized the findings and suggested several recommendations for creating, projecting and watching 3D materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička