Přejít k obsahu


On Scaling Virtual Human Models

Citace:
HYNČÍK, L., ČECHOVÁ, H., KOVÁŘ, L., BLÁHA, P. On Scaling Virtual Human Models. SAE Technical Papers, 2013, roč. 1, č. březen 2013, s. 1-8. ISSN: 0148-7191
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Scaling Virtual Human Models
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Luděk Kovář Ph.D. , Doc. RNDr. Pavel Bláha CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vývojem virtuálních biomechanických modelů člověka pro podporu návrhu a optimalizace pasivních a aktivních bezpečnostních systémů používaných v dopravě. Příspěvek ukazuje metodiku škálování pro tvorbu modelů založených na referenčním modelu založenou na antropologii a flexibilitě. Referenčním modelem je hybridní model lidského těla založený na multi-body struktuře nesoucí deformovatelné části. Vyvinutá metoda bere v úvahu výšku, věk, hmotnost a flexibilitu kloubů. Samotný proces škálování začíná škálováním referenčního modelu do cílové výšky pro daný věk (včetně správných poměrů výšky pro všechny hlavní segmenty lidského těla) na základě dostupných antropometrických údajů. Škálovací koeficient pro každý segment se také používá pro škálování jeho hmotnosti. Dále je hmotnost modelu vyvážena do cílové hmotnosti a závěrem je aktualizována flexibilita všech velkých kloubů s ohledem na věk a dostupná data.
Abstrakt EN: The paper concerns the development of virtual biomechanical human models as a support for design and optimization of both passive and active safety systems used in transportation. The paper shows the scaling methodology for creating models based on a reference model regarding anthropology and flexibility. The reference model is a hybrid human model based on a multi-body structure carrying deformable parts. The developed method takes into account the height, age, mass and flexibility of joints. The scaling process starts by scaling the reference model to the target height for given age (including correct height for each major segment of the human body) based on the available anthropometrical data. The scaling coefficient for each segment is also used to scale the segment mass. Secondly, the model mass is balanced to the target mass. Finally, the flexibility of all major joints is updated concerning the target age and available data.
Klíčová slova

Zpět

Patička