Přejít k obsahu


Zenta (1697)

Citace:
KODET, R. Zenta (1697). Historický obzor, 2013, roč. 24, č. 5/6, s. 137-139. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Zenta (1697)
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá bitvou u Zenty, jíž 11. září 1697 vyvrcholil konflikt Osmanské říše a habsburské monarchie, jenž vypukl roku 1683. Autor se věnuje příčinám bitvy, jejímu průběhu, aktérům a znepřáteleným armádám. V závěru vysvětluje její význam a důsledky a zasazuje střetnutí do širšího rámce evropských dějin.
Abstrakt EN: The study deals with the battle of Zenta, which was a culmination of the Great Turkish War - a conflict between the Ottoman Empire and the Habsburg Monarchy in the years 1683-1699. The author deals with the causes of the battle, its course, persons involved and the armies of both sides. He also discusses its importance and consequences and explains it in the context of the European history.
Klíčová slova

Zpět

Patička