Přejít k obsahu


Liao-jang 1904

Citace:
KODET, R. Liao-jang 1904. Historický obzor, 2013, roč. 24, č. 9/10, s. 232-235. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Liaoyang 1904
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se věnuje jednomu z klíčových střetnutí rusko-japonské války. Autor se zabývá vznikem tohoto konfliktu a vojenskou situací, jež vyústila v bitvu u Liao-jangu. Jeho pozornosti neušly významné osobnosti ve velení obou armád a širší souvislosti v nichž se střetnutí odehrálo. Autor také analyzuje bitvu a její postavení v rámci konfliktu Japonska a Ruska. V této souvislosti se zajímá především o její následky, a o to jakým způsobem ovlivnila další vývoj tohoto vojenského střetnutí.
Abstrakt EN: The study is concentrated on one of the key battles of the Russo-Japanese War. The author addresses the question of the origins of the conflict and deals with the military situation leading to the battle of Liaoyang. His attention was also focused on the important personalities in the leadership of both armies and the broad context in which the battle occured. The author also analyses the place of the battle in the broader scope of the Russo-Japanese War. In this connection he is interested in the consequences of the battle and how it influenced further course of the war.
Klíčová slova

Zpět

Patička