Přejít k obsahu


Dobro v souvislosti s ktématy v dialogu Filébos

Citace:
PAITLOVÁ, J. Dobro v souvislosti s ktématy v dialogu Filébos. Plzeň, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: V příspěvku bylo rozlišeno mezi tzv. pragmatickým (Gadamer) a tzv. protologickým (Reale) čtením dialogu Filébos. Namísto převládající pragmatické interpretace byla upřednostněna interpretace dle tübingenského paradigmatu nepsaných nauk, která se ve Filébovi zaměřuje na tématiku ontologicko-kosmologickou (čtyři rody) a dialekticko-protologickou (jedno a mnohé). Centrálním problémem, o němž příspěvek v rámci distinkce pragmatického a protologického čtení pojednával, byla tzv. stupnice dober neboli ktématická pasáž [Philb. 66a5-c10] ze závěrečné části dialogu. Relevance této pasáže bývá interprety často podceňována či zcela přecházena. Autorka naopak ukázala, že stupnice dober má především v rámci protologického čtení zásadní význam pro vlastní jádro Platónovy ontologie a meta-ontologie.
Klíčová slova

Zpět

Patička