Přejít k obsahu


Velká Británie a konference v Locarnu : příspěvek ke studiu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století

Citace:
NOVOTNÝ, L., KODET, R. Velká Británie a konference v Locarnu : příspěvek ke studiu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 248 s. ISBN: 978-80-261-0265-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Great Britain and the Conference at Locarno. A Contribution to the Study of the Collective Security in the 1920s
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D. , PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Odborná monografie, která je založena na studiu nevydaných pramenů britské provenience i širokého spektra odborné literatury, přináší pohled na roli Velké Británie při pokusech o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti ve dvacátých letech 20. století. Jednotlivé kapitoly se zabývají například britským vnímáním fenoménu kolektivní bezpečnosti nebo postojem dominií k této problematice.
Abstrakt EN: The monograph which is based on the study of British unpublished and published sources brings the point of view on the role of Great Britain to create the system of the collective security in the 1920s. The chapters deal e.g. with British perception of the phenomenon of the collective security and attitudes of the Dominions to this problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička