Přejít k obsahu


Současnost a tendence environmentálního zdanění v České republice

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. Současnost a tendence environmentálního zdanění v České republice. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0321-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The present and trends of environmental taxation in the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu v oblasti environmentálního zdanění aplikovaného v globálním kontextu se zacílením na Českou republiku. V příspěvku jsou definovány klíčové atributy environmentálních daní a je vymezena motivační funkce těchto daní zejména ve vztahu k podnikové sféře. V této souvislosti je v příspěvku zkoumán vliv environmentálních daní na rozvoj ekoinovací. V příspěvku je dále navržen postup implementace environmentálních daní do daňové soustavy v rámci ekologické daňové reformy.
Abstrakt EN: The paper presents results of research in the field of environmental taxation applicable in the global context, focusing on the Czech Republic. The key attributes of environmental taxes are identified in the paper. The motivational function of this attributes is analyzed in relation to economic operators, especially for businesses. In this context, the paper studied the influence of environmental taxes on the development of eco-innovation. The research proposes the procedure of the implementation of environmental taxes in the tax system and includes analysis of the various stages of implementation. The paper also discusess the process of implementation of environmental taxes in the tax system within the ecological tax reform.
Klíčová slova

Zpět

Patička