Přejít k obsahu


Evaluation and analysis of the multimedia course books and their didactic parts

Citace:
KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Evaluation and analysis of the multimedia course books and their didactic parts. Journal of Education and Future, 2013, roč. 2, č. 4, s. 65-75. ISSN: 2146-8249
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation and analysis of the multimedia course books and their didactic parts
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Jan Krotký , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá evaluací a specifiky současných multimediálních učebnic a jejich hodnocením. Autory preferované hodnocení se opírá zejména o metody analýzy dokumentu spočívající v definici obsažených didaktických komponent. Autoři zmiňují i další obvyklé metody hodnocení výukových materiálů podobného typu. Využitelné komponenty jsou demonstrovány na existujících příkladech.
Abstrakt EN: The article deals with existing multimedia textbooks, their evaluation, specifics and assessment. The preferred evaluation of the authors is based particularly on methods of document analysis, which reside in a definition of the didactic components included. The authors mention other common methods of evaluating such a teaching materials. Usable components are demonstrated on the existing cases.
Klíčová slova

Zpět

Patička