Přejít k obsahu


IMPULSE TESTING OF HYBRID GAS-SOLID POLYMER INSULATION SYSTEMS

Citace:
SERDYUK, Y., MARTÍNEK, P., HALLER, R., SUMMER, R., GUBANSKI, S., RAMESH, M., KUMARA, S., ZHENG, Y. IMPULSE TESTING OF HYBRID GAS-SOLID POLYMER INSULATION SYSTEMS. In ISH 2013 18th International Symposium on High Voltage Engineering. Seoul Korea: Hanyang University, 2013. s. 509-514. ISBN: 978-89-86510-18-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: IMPULSE TESTING OF HYBRID GAS-SOLID POLYMER INSULATION SYSTEMS
Rok vydání: 2013
Místo konání: Seoul Korea
Název zdroje: Hanyang University
Autoři: Doc. Ing. Yuriy Serdyuk , Ing. Petr Martínek Ph.D. , Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Ing. Raimund Summer Dr. , Prof. Ing. Stanislaw Gubanski , Ing. Manjunath Ramesh , Ing. Sarath Kumara Ph.D. , Ing. Yuesheng Zheng
Abstrakt CZ: V článku jsou diskutovány existující metody impulsního testování vysokonapěťových izolací a jsou uvedeny výsledky výzkumu použitelnosti těchto metod v případě kombinovaných plynných a pevných dielektrik. Uskutečněné experimenty byly provedeny metodou "nahoru-dolů" a metodou "více hladinami". V první řadě byl zkoumán vliv časových prodlev různé doby trvání mezi jednotlivými napěťovými impulsy a vliv střídavého napětí aplikovaného mezi jednotlivé impulzy na výsledky vysokonapěťových testů.
Abstrakt EN: Existing methods of impulse testing of high-voltage insulation are discussed and their applicability to a hybrid gas-solid system is examined. The experiments were performed following the up-and-down and multi-level stress test procedures. In the former, the influence of different rating times between test voltage applications as well as the effect of conditioning with ac voltage on the test results was analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička